Stiri‎ > ‎New Post‎ > ‎

Scrisoare comună adresată CE de transportatorii din Lituania, Irlanda, Polonia, Cehia, Ungaria, România și Portugalia

postat 25 mai 2017, 22:57 de Cargo Magazin   [ actualizat la 25 mai 2017, 22:57 ]
Asociațiile de transportatori LINAVA-Lituania, IRHA-Irlanda, ZMPD-Polonia, ČESMAD-Cehia, MKFE-Ungaria, UNTRR-România și ANTRAM-Portugalia au trimis o s
crisoare comună adresată Comisiei Europene de în sprijinul publicării la timp a Inițiativelor Rutiere ale Comisiei ca parte a Pachetului său de mobilitate, mai 2017. Scrisoarea este adresata lui Jean-Claude Juncker (Președinte), Violeta Bulc (Comisar de Transport), Marianne Thyssen (Comisar pentru Angajare, Afaceri Sociale, Competențe și Mobilitatea forței de muncă).

Scrisoare comună în sprijinul publicării la timp a Inițiativelor Rutiere ale Comisiei ca parte a Pachetului său de mobilitate, mai 2017

Noi, Asociațiile Naționale semnatare mai jos, reprezentând operatorii de transport rutier în țările noastre respective, dorim să reamintim aspirațiile noastre cheie cu privire la mult așteptatele Inițiative rutiere, ca parte a Pachetului de Mobilitate UE și să solicităm publicarea la timp a acestora așa cum a fost confirmat în mod repetat de către Comisia Europeană, programate la 31 mai 2017.

1. Finalizarea pieței unice a UE pentru transportul rutier
Libera circulație a serviciilor de transport este prevăzută în tratatele UE, precum și în strategiile de transport pe termen lung, cum ar fi Cartea albă din 2011 "Foaia de parcurs pentru un spațiu european unic al transporturilor - Către un sistem de transport competitiv și eficient din punct de vedere al resurselor":
a) Angajamentele inițiale generale care vizează o piață liberă a serviciilor de transport au fost înscrise în Tratatul de constituire UE de la Roma acum 60 de ani;
b) Acordurile de aderare care au urmat au prevăzut deschiderea pieței de transport a UE pentru fiecare stat membru care a aderat ulterior la UE, după o perioadă de tranziție specifică;
c) Cartea albă din 2011 vizează construirea unui spațiu european unic al transporturilor până în 2020, creând condiții favorabile pentru toate modurile de transport, precum și eliminarea restricțiilor privind operațiunile de cabotaj rutier în toate statele membre ale UE

2. Perspectiva generală privind situația actuală pe piața transportului rutier
Actuala situație fragmentată și uneori protecționistă de pe piața transporturilor rutiere din UE este rezultatul unei reglementări ineficiente care are ca rezultat atât activități ilegale de afaceri, cât și măsuri unilaterale introduse de mai multe guverne naționale pentru a-și proteja piețele locale. Nici statele membre UE, nici întreprinderile europene nu beneficiază cu adevărat din aceste practici dăunătoare în sectorul transportului rutier.
Mai mult decât atât, antagonismul perceput între statele membre "vechi" și "noi" cu privire la politicile actuale în domeniul transporturilor a crescut constant (așa cum s-a văzut, între recenta Alianță Rutieră/"Road Alliance" și țările Central și Est-europene centrale ca și cele periferice cu poziții asemănătoare). Prin urmare, este esențial să se găsească o soluție comună privind o mai bună funcționare a transportului rutier internațional, pentru a permite realizarea doritului “sistem de transport competitiv și eficient din punctul de vedere al utilizării resurselor", așa cum se prevede în Cartea albă din 2011. Asociațiile semnatare mai jos cred că un spațiu unic bine echilibrat al transporturilor în UE, care să ducă la o creștere durabilă și locuri de muncă decente în întreaga UE, este de interes atât pentru guvernele naționale, cât și pentru afacerile locale din țările acestora- inclusiv sectoarele producției și comerțului cu amănuntul, ca principali utilizatori ai serviciilor de transport (rutier).

3. Propuneri privind viitoarele inițiative rutiere ale Comisiei Europene
Având în vedere că, în mod evident, Comisia Europeană este sub o mare presiune în identificarea unei baze comune în ceea ce privește dezbaterile în curs de desfășurare și uneori aprinsecu privire la revizuirea actualei legislații care reglementează mai multe aspecte ale operațiunilor de transport rutier, Asociațiile semnatare mai jos ar dori să aducă în atenția tuturor părților interesate, propunerile sale prezentate în repetate rânduri, care ar îmbunătăți furnizarea de servicii de transport în UE, reducând în același timp sarcinile administrative - un eșantion generalizat al acestora este prezentat mai jos:

a) Aplicarea cerințelor privind salariul minim
Datorită faptului că șoferii profesioniști operează într-un mediu de lucru foarte mobil, este important să se definească în mod clar condițiile în care legile naționale privind angajarea ale unei țări se vor aplica operațiunilor de transport transfrontaliere (cu excepția tranzitului pur). În consecință, ar trebui să existe o prezență semnificativă înainte ca un șofer să fie supus legislației specifice a unor state membre gazdă, diferită de legislația națională a conducătorului auto sau a angajatorului.
În mod particular este de notat aici punerea în aplicare a Directivei 2014/67 în anumite țări, cum ar fi Germania, Franța și Austria prin care aceste state membre solicită furnizorilor de servicii (inclusiv operatorilor de transport rutier de marfă) ai lucrătorilor detașați, nu numai să plătească salariul minim național al statului membru unde are loc detașarea, dar solicită furnizorului de servicii să prezinte documentația de verificare într-o manieră imposibilă și inoperabilă pentru acești furnizori de servicii. Comisia a inițiat în mod conștiincios proceduri de infringement împotriva tuturor celor 3 State Membre și din aceasta ar trebui să rezulte că Germania, Franța și Austria suspendă continuarea implementării până la decizia finală a Curții Europene de Justiție (sau adoptarea finală a unei noi legislații clarificatoare ca parte a Inițiativelor rutiere, oricare dintre acestea va fi prima).

b) Regulamentul 561/2006 privind timpii de conducere și de odihnă
Actuala reglementare cuprinde perioadele zilnice de conducere și odihnă, precum și o perioadă de repaus săptămânal continuu de 45 de ore, care poate fi redusă la fiecare a doua săptămână la 24 de ore. Pentru a sprijini competitivitatea și sustenabilitatea sectorului, ar trebui să se dezvolte o nouă formulă care să permită șoferilor să ajungă la destinația lor mai eficient și mai curând la baza lor de acasă (și la familii), în loc să fie obligați să își ia perioade de odihnă săptămânale prestabilite. Acest lucru ar permite transportatorilor să planifice și să efectueze operațiunile de transport mai eficace și într-o manieră mai sustenabilă. De asemenea, ar adresa realitatea nefericită și dură de astăzi privitoare la majoritatea zonelor existente de parcare a camioanelor, care sunt atât nesigure, cât și nesecurizate, fără o infrastructură adecvată și accesibilă în zonă pentru a se efectua confortabil timpul de odihnă în afara vehiculului propriu al șoferului. De aceea, normele ar trebui să permită în mod clar șoferilor să își efectueze perioadele lor de odihnă săptămânală în interiorul vehiculelor lor dacă se consideră mai potrivit și fără nicio interdicție împotriva practicilor actuale de zi cu zi.

c) Cabotaj (Regulamentul 1072/2009)
60 de ani de politică comună în aprofundarea integrării economice ar trebui să continue, iar restricții suplimentare la operarea transportului în regim de cabotaj ar fi opuse principiilor fundamentale ale UE. Pe baza experienței transportatorilor înșiși, Asociațiile ar dori să propună ridicarea restricțiilor actuale privind cabotajul de la 3 operațiuni în decurs de 7 zile la un număr nelimitat de operațiuni în aceeași perioadă de 7 zile, începând după prima încărcare într-o țară gazdă. Deoarece există o ambiguitate actuală a conceptului de cabotaj, permițând statelor membre ale UE să introducă măsuri restrictive suplimentare, o mai bună reglementare ar fi, de asemenea, mult mai eficace în ceea ce privește implementarea și performanța transportului rutier.

d) Companiile căsuță poștală
Activitatea ilegală a așa-numitelor "companii căsuță poștală" trebuie să fie considerată ca generând concurența neloială firmelor care respectă legea. Membrii Asociațiilor semnatare mai jos, își desfășoară activitatea prin respectarea pe deplin a legilor și a cerințelor fiscale ale țării lor de origine, contribuind astfel în mod semnificativ la PIB-urile țărilor lor și la veniturile fiscale. Din nefericire, transportatorii din unelestate membre "vechi" ale UE exploatează avantajele competitive locale ale "noilor" state membre prin înființarea de societăți fictive, care să le permită să eludeze cerințele privind înființarea legală și obligațiile fiscale. În consecință, aceleași cerințe trebuie aplicate pe deplin la fiecare companie de transport rutier și implementate strict de țara în care aceasta se înființează în cooperare cu țările în care au loc astfel de operațiuni frauduloase.

În concluzie, Asociațiile semnatare mai jos rămân pregătite și dispuse să discute și să perfecționeze în continuare propunerile de mai sus cu legiuitorii din cadrul Comisiei Europene, Parlamentului European și Consiliului de Miniștri, ca parte a unui proces democratic normal și transparent.

Prin urmare, solicităm Comisiei să publice fără întârziere inițiativele sale rutiere, astfel încât toate părțile interesate, precum și societatea civilă în ansamblul său, să se poată angaja într-o discuție constructivă și semnificativă, bazată pe propuneri legislative actuale, în loc de “scurgere ”de hârtii și zvonuri nefondate .